Gminna Biblioteka Publiczna w Kłodawie powstała w 1948 roku. Na początku obsługiwała 130 czytelników. Pierwszym kierownikiem placówki był Marian Flinta, który stopniowo rozszerzał działalność instytucji. W 1952 roku 36% użytkowników stanowili czytelnicy w przedziale wiekowym od 7 do 15 lat. Marian Flinta, obok pracy w Kłodawie, nadzorował 8 stałych punktów bibliotecznych. Księgozbiór powoli się rozrastał (w 1948 wynosił 100 woluminów, 10 lat później już  4273 egzemplarzy).

8 maja 1959 roku bibliotekę odwiedził Eugeniusz Paukszta.  Również w 1959 roku przy bibliotece zaczęło działać "Ognisko Artystyczne". Rozpoczęto współpracę ze szkołą, która trwa do czasów obecnych. Zarządzający, Marian Flinta, organizował szereg wystaw tematycznych, dotyczących sztuki, czy zagadnień społecznych. W 1961 roku w bibliotece odbył się wieczór autorski Janusza Koniusza - poety i lubuskiego działacza kultury. W tym samym roku ksiądz Józefa Szmurło przekazał placówce 700 książek z prywatnego księgozbioru.

W 1962 roku Marian Flinta odszedł na emeryturę, a jego stanowisko objęła Danuta Wołosewicz. Kolejnymi zarządzającymi instytucją były Barbara Smalira, a następnie Zofia Żołądziejewska. Od 2007 roku placówką kieruje Magdalena Turska.

W 1963 roku Kłodawę odwiedzili: autorka książek dla dzieci i młodzieży - Maria Kędziorzyna, a następnie autor utworów dziecięcych - Włodzimierz Korsak.

W maju 1964 roku odbyło się spotkanie autorskie z gorzowskim pisarzem - Zdzisławem Morawskim. W kolejnych latach biblioteka gościła Ryszarda Jegorowa, Juliana Kawalca, Czesława Janczarskiego, Lilian Seymour - Tułasiewicz, Nikosa Chadzinikolau, Jana Grossa, aktora Józefa Zacharewicza, Karola Parno Gierlińskiego, Krzysztof Petka i innych.

W 2000 roku z okazji 700-lecia Kłodawy zorganizowano w bibliotece okolicznościową wystawę, przekrojowo obrazującą historię gminy.

Biblioteka stale współpracuje ze szkołami i przedszkolami z terenu gminy. Organizowane są ferie biblioteczne, obchody Międzynarodowego Dnia Książki i Tygodnia Bibliotek, miniwystawy. Placówka włączyła się do akcji Fundacji ABCXXI "Cała Polska Czyta Dzieciom".

Od 2005 roku w bibliotece w Kłodawie funkcjonuje pracownia internetowa, a od 2010 roku  dostęp do internetu oferuje także filia w Różankach. W placówkach można również skorzystać z bezprzewodowego dostępu do sieci.

W 2008 roku Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała status samorządowej instytucji kultury.

W tym samym roku w bibliotece w Kłodawie powstał Dyskusyjny Klub Książki w ramach programu Instytutu Książki. Dzięki działalności DKK zorganizowano spotkania autorskie z Wojciechem Kuczokiem i Janem Grzegorczykiem. Od 2010 roku działa również Dyskusyjny Klub Książki dla Dzieci i Młodzieży.

Biblioteka kontynuuje spotkania autorskie z twórcami regionalnymi. Odwiedzili nas Ferdynand Głodzik i Maria Borcz.

W 2009 roku przystąpiliśmy do "Programu Rozwoju Bibliotek", którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Wraz z placówkami w Bogdańcu i Kostrzynie jesteśmy bibliotekami partnerskimi, zaś biblioteką wiodącą jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Witnicy.

Jedno z pomieszczeń placówki w Kłodawie wydzielono pod izbę pamięci naszej gminy, gdzie znajdują się pamiątki użyczone przez mieszkańców.

W 2009 roku biblioteka otrzymała dotację na realizację projektu "Młodym okiem w przeszłość" w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego "Równać Szanse 2009" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Przedsięwzięcie trwało od lutego do czerwca 2010.

Biblioteka bierze również udział w programie "Akademia Orange dla bibliotek", który realizowany jest przez Fundację Orange.

 

Pod koniec 2010 roku instytucja wzięła udział w konkursie, organizowanym przez Program Rozwoju Bibliotek - w projekcie "Organizacje pozarządowe bibliotekom". Zaakwalifikowaliśmy się do przedsięwzięć dwóch organizacji, tj. Fundacji Ośrodka Karta oraz Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę". Więcej na temat projektów można przeczytać w panelu: PROJEKTY, których realizację rozpoczęto w 2011 roku.

 

W lutym 2011 roku biblioteka wzięła udział w konkursie grantowym programu "Równać Szanse 2010", realizowanym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży i finansowanym przez Polsko - Amerykańską Fundację Wolności. Zaakwalifikowaliśmy się do realizacji przedsięwzięcia i we wrześniu w murach kłodawskiej książnicy odbędzie się forum "O młodych dla młodych"

 

W 1. półroczu 2011 roku w ramach akcji Fundacji ABCXXI "Cała Polska czyta dzieciom" bibliotekę odwiedzili: Karolina Sadalska-Głażewska, Tomasz Kucharski oraz Tomasz Nowak. W maju odbyło się spotkanie autorskie z Krzysztofem Koziołkiem.  We wrześniu bibliotekę odwiedzili Grzegorz Kasdepke, a tuż po nim - w październiku - Jerzy Sosnowski.

W 2012 też się dzieje. W bibliotece zrealizowano dwa projekty w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego "Równać Szanse 2011" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Pierwszy projekt realizowany przez bibliotekę to "Nasze życie - nasz scenariusz", zaś drugi to inicjatywa Stowarzyszenia "OKO-Oblicza Kłodawskich Okolic" - "Kłodawskie totemy"

Na początku października odbyło się kolejne forum "O Młodych dla Młodych Etap II", poprzedzone lokalną diagnozą młodzieży gimnazjalnej ze szkół w Kłodawie i Różankach.

W 2012 biblioteka podjęła współpracę z Centrum Edukacji Obywatelskiej, przemieniając czytelnię w kino studyjne podczas ferii zimowych oraz Dnia Dziecka.

W październiku odbyła się już III. edycja przedszkolnego konkursu recytatorskiego "Białe wierszowanie".

W tym samym miesiącu biblioteka zajmuje 2 miejsce w II Lubuskim Konkursie Działań Bibliotek z Partnerami Lokalnymi. Do konkursu został zgłoszony projekt "Kłodawskie totemy". Biblioteka otrzymała nagrodę w wysokości 1500,00 zł.