Pozyskaliśmy książeczki dla dzieci w języku ukraińskim z Fundacji Edukacja dla Demokracji i WiMBP im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.

Zapraszamy dzieci do odwiedzania GBP w Kłodawie i Filii w Różankach.