"Życie jest piękne"

 

Seniorzy Gminy Kłodawa świętowali rozpoczęcie Lubuskiego Tygodnia Seniora w hali sportowej Zespołu Szkół w Różankach. Kluby seniora działają w poszczególnych sołectwach nieprzerwanie od 14. lat. Z tej okazji gratulacje i życzenia złożyli przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz partnerzy z Niemiec, którzy nie ukrywali swojego podziwu dla działalności i aktywności naszych seniorów.

Tegoroczna uroczystość była szczególna, gdyż po raz pierwszy zaproszenia od wójt Anny Mołodciak otrzymali wszyscy mieszkańcy w wieku 70+, co spowodowało, że w spotkaniu wzięło udział ponad 500 seniorów. Według ostatnich danych z ewidencji ludności ponad półtora tysiąca mieszkańców to osoby powyżej 60. roku życia:

 

  • 60 – 69 lat – 1070 osób,
  • 70 – 79 lat – 273 osób,
  • 80 – 89 lat – 153 osób,
  • 90 – 99 lat – 32 osób.

Uroczystości poprzedziła msza święta, którą odprawił proboszcz różaneckiej parafii ks. Dariusz Chmist. Dobrym słowem z seniorami podzielił się również ks. Dariusz Wołczewski, który w imieniu proboszcza parafii z Kłodawy zabrał głos, oficjalnie otwierając wraz z wójt i Przewodniczącym Rady Gminy Kłodawa uroczystość. Gala rozpoczęła się od uhonorowania pamiątkowymi medalami Prezydenta RP par małżeńskich, które w tym roku obchodzą rocznicę 50. lat pożycia. "Złote Gody" obchodziło 11 par, a w uroczystościach wzięły też udział pary z 51-,55- i 60-letnim stażem małżeńskim. Do wspólnej zabawy zaprosiły gminne zespoły śpiewacze, a część artystyczną otworzył Bogdan Woźniak piosenką Krzysztofa Krawczyka, dedykowaną jubilatom. Następnie wystąpiły Kłodawianki, Bukowina, Brzezinki, Strumyk, Echo i Róży Kwiat. Wiersze i anegdoty dla seniorów przygotowała sołtys Różanek-Szklarni Zofia Kłos-Gryska. W trakcie gali wręczono również puchary i nagrody dla najlepszych graczy, którzy wzięli udział w pierwszej edycji "Turnieju Seniorów Gminy Kłodawa w Tysiąca o Puchar Dyrektora GOK".

Dzień seniora był okazją do wspólnego spotkania, podsumowania działalności klubów - w tym wycieczek organizowanych od 2006 roku (najpierw przez Andrzeja Sipę obecnie przez Marię Turską), uhonorowania przewodniczących poszczególnych klubów, ale - przede wszystkim - miał na celu integrację i wspólną zabawę seniorów. Bardzo wzruszającym momentem była chwila zaproszenia na scenę najstarszej mieszkanki gminy Pani Barbary Rządkowskiej, która w lutym tego roku skończyła 99 lat. Pani Barbara odebrała kwiaty i życzenia od wójt, a cała sala zaśpiewała dwieście lat. Nie od dzisiaj wiadomo, że w gminie żyje się 100 lat i o wiele dłużej.

Opracowanie: UG Kłodawa