Biblioteka nie jest samotną wyspą

 

_________________________

Nie od dziś wiadomo, że razem można więcej i lepiej. Tym tropem poszli bibliotekarze, biorący udział w szkoleniu „Razem dla Kultury. Integracja – Aktywizacja – Współpraca”. Szybko przekonali się o tym, że do realizacji swoich celów potrzebujemy też innych ludzi.

 

Przez cztery dni, od 18 do 21 września  2017  roku, bibliotekarze z WiMBP w Gorzowie Wlkp. oraz bibliotek gminnych i miejsko – gminnych północnej części województwa lubuskiego uczestniczyli w warsztatach mających na celu rozwój ich umiejętności w zakresie integrowania i aktywizowania wokół wspólnych celów lokalnych grup społecznych, instytucji i organizacji oraz zapraszania ich do partnerstwa. Celem szkolenia było pokazanie uczestnikom korzyści wynikających ze współdziałania. 

W trakcie szkolenia bibliotekarze zdobyli wiedzę i umiejętności, które pozwolą im podjąć skuteczne działania w zakresie integrowania i aktywizowania lokalnego środowiska. Poznali niekonwencjonalne narzędzia, które można wykorzystać do tego celu: gry symulacyjne, gry miejskie, tworzenie tekstów metodą Loesje, badanie i doświadczanie zmysłowe z wykorzystaniem elementów edukacji kulturowej, historycznej i artystycznej. Dowiedzieli się jak budować partnerstwa wokół wspólnych celów. Ćwiczyli umiejętności
w zakresie pracy zespołowej, negocjowania i rozwiązywania konfliktów. Nauczyli się rezygnować z własnych korzyści na rzecz wspólnego interesu grupy.

Szkolenie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Partnerstwo dla książki”. W ramach zadania przeszkolonych zostało 20 bibliotekarzy.

Oprac. Anna Królewicz - Spętany