Ruszyliśmy w piątek. Zebrała się 21-osobowa grupa.

Omówiliśmy założenia Programu „Równać Szanse” i Regionalnego Konkursu Grantowego. Przed nami 6 miesięcy pracy, aby projekt „Czas na nasze ujęcie! nie spalił na panewce. Rozpoczęliśmy od zajęć zapoznawczych. W następny piątek kolejne spotkanie. Charakter przedsięwzięcia i jego powodzenie zależą od młodych.