Ostatnie w tym roku spotkanie DKK. Omawialiśmy książkę Delii Owens "Gdzie śpiewają raki" przy kawie i miłym towarzystwie.