"Jeżyki" grupa z Przedszkola w Kłodawie przyszły na lekcję biblioteczną i zwiedzanie Gminnego Centrum Kultury.