W związku z opublikowanym 29 listopada 2021 roku rozporządzeniem Rady Ministrów, obowiązującym od 1 do 17 grudnia 2021 roku. Gminna Biblioteka Publiczna w Kłodawie informuje że w pomieszczeniach naszych książnic może przebywać jednocześnie nie więcej niż 15 osób albo 1 osoba na 15 m2 powierzchni pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Do limitu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19. Użytkownicy biblioteki, jak i wszyscy jej pracownicy zobowiązani są do zasłaniania nosa i ust tylko maseczką, niezależnie od przestrzeni, w jakiej przebywają.