Misia Jagiełło: 

W miniony piątek zajęcia przybrały nieco inną formę niż dotychczas.

Tym razem spotkaliśmy się nie w naszej gminnej, ale w bibliotece wojewódzkiej. Specjalnie dla nas przygotowano zbiory regionalne, dotyczące Zakonu Cystersów. Naszym celem było zebranie jak najwięcej informacji o historii Zakonu w Mironicach. Oprócz książek, ilustracji, schematów i ikon, znaleźliśmy też mapę województwa lubuskiego z czasów Nowej Marchii, na której wyraźnie zaznaczone było miasto Himmelstadt (Mironice). Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych faktów z historii Zakonu od samego jego powstania, przez wszystkie walki i wydarzenia, aż po jego upadek. Znaleźliśmy też kilka sprzeczności, dotyczących na przykład samej nazwy zakonu, o które mamy zamiar zapytać podczas późniejszych wywiadów. Na koniec sfotografowaliśmy najciekawsze i najbardziej przydatne wydruki gazet i schematów, które później będziemy mogli wykorzystać w naszym filmie. Wstępnie uzgodniliśmy też ogólny zarys naszej produkcji i poszczególne jej elementy.